Krit CZ

Kdo jsme?

Naše společnost poskytuje služby:

  • Výkon funkce předsedy SVJ
  • Poradenství v investičních nemovitostech
  • Komplexní správa investičních nemovitostí

Proč mít profesionálního předsedu Společenství Vlastníků Jednotek ?

Profesionální předseda je díky své odbornosti, přehledu a kontaktům rychlejší a efektivnější, než předseda volený z řad vlastníků jednotek. Profesionální předseda je nestranný a nezávislý odborník nezatížený sousedskými vztahy. Profesionální předseda dokáže SVJ uspořit nemalé prostředky, které by jinak SVJ vynaložilo na nekvalitní úvěry nebo špatně nasmlouvané služby. Pro jednotlivé vlastníky je tak nakonec i ekonomicky výhodnější než běžný provoz s voleným předsedou z řad vlastníků jednotek. V poslední době se navíc setkáváme s tím, že si lidé uvědomují, že volný čas je jedinou komoditou, kterou si nemůžeme koupit a snaží se omezovat činnosti, které jim přinášejí spíše starosti a další povinnosti než radost.

Poradenství v investičních nemovitostech

Naše společnost působí v oblasti privátních i komerčních nemovitostí již řadu let, jsme tedy schopni zhodnotit potenciální investice do soukromého bydlení i komerčních nemovitostí s přihlédnutím k vlastním zkušenostem. Dokážeme investici fundovaně zhodnotit s přihlédnutím k aktuálním trendům na trhu, který se nám dynamicky mění přímo před očima.

Komplexní správa investičních nemovitostí

Našim klientům poskytujeme správu investičních nemovitostí do té míry, že klient je opravdu zcela pasivním příjemcem výnosů z investic a reálně nevykonává žádné aktivity související se správou investičního portfolia. Dlouhodobě se nám vyplácí profesionální přístup s vytvořenými standardy a vstřícnou a odbornou komunikací.

Naše projekty

Kontakt

Jan Maceček

Telefon: +420 602 612 216
E-Mail: jan.macecek@krit.cz

KRIT CZ s.r.o.
Závodní 2006/101, 700 30 Ostrava

+
Obrázek